LÁ THẮM ĐỀ THƠ

“LÁ THẮM ĐỀ THƠ” (hay là: Lá thắm đưa duyên) Triều vua nào cũng vậy, nhiều giai nhân tuyệt sắc trong nước được tuyển vào cung để làm cung nữ. Họ là những giai nhân bạc mệnh, đi chẳng có về, suốt đời chịu cảnh lạnh lùng, buồn tủi, sầu đau trong chốn thâm cung.…