Các kịch bản cho cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump

Các kịch bản cho cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump Vũ Ngọc Yên 5-10-2019 Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước nguy cơ bị Lưỡng viện luận tội truất quyền (impeachment). Ngày 24.9, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi thông báo, Quốc Hội sẽ tiến hảnh điều tra luận tội Tổng thống…