Tiễn đưa VÕ NHƠN TRÍ

Tiễn đưa VÕ NHƠN TRÍ Cách đây vài tuần, anh hẹn tới nhà ăn trưa cùng với một số bạn bè. Giờ chót, anh không tới được, vì đi nhà thương về, ‘’ mệt quá, lết không nổi ‘’. Khi anh nói lết không nổi, nghĩa là …lết không nổi, bởi vì tính anh thực…