Có Những Bàn Tay – thơ

Có Những Bàn Tay Sông Lô Lê Nam Sơn   Có những bàn tay vội nắm rồi buông Và cũng chẳng bao giờ còn nhớ lại Cũng có bàn tay nắm rồi nhớ mãi Dẫu tháng năm dài, dài đến không thôi Bàn tay nào mình nắm buổi đầu đời Chuyền cả yêu thương chở…