Khai Bút Đầu Năm 2019

Khai Bút Đầu Năm 2019 Đầu năm Tây Lịch thấy xôn xao Tặng bạn đôi điều ước dễ… khao “Nghệ Sĩ” chị anh rinh Độc Đắc “Tài Năng” các cháu bợ “Lô Cào” Thơ nhạc vung tay dường khói sóng Văn chương vẩy bút tợ ngàn sao Toàn Câu Lạc Bộ danh vang dội Cầu…