NHÌN LẠI BẠN BÈ (Thơ)

NHÌN LẠI BẠN BÈ   Thơ Cung Vĩnh Viễn   Cả bọn đều trên dưới bẩy mươi sống trong lửa khói nửa cuộc đời nửa đời còn lại thì lưu lạc bây giờ ngồi lại ngó nhau chơi.   Tóc râu thì đứa nào cũng bạc ít nhiều tuy có khác nhau thôi không kể…