Giáo dục hớt ngọn

GIÁO DỤC HỚT NGỌN Hiệu trưởng trường có học sinh bị phạt 231 cái tát xin báo chí đừng lên tiếng Giáo dục là khai mở cho con người, chứ không phải buộc con người phải nô dịch cho nó. Giáo dục khai phóng là đặt con người làm trọng tâm, để xúc tác khuếch…

Ngôi trường mang tên Junko

Ngôi trường mang tên Junko Trái tim người Nhật giữa lòng đất nước Việt Nam….Địên Phước, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. YUNKO. Ở Điện Phước, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam có một ngôi trường mang tên Junko. Thầy Hiệu trưởng Trần Công Trường cho biết, biết mấy hôm nữa có đoàn Nhật Bản…