Ma Áo Trắng- thơ Halloween

MA ÁO TRẮNG Có ma áo trắng ở phương xa Vẫn hiện hồn về ám ảnh ta Tình xưa không trọn nên vương vấn Từng đêm vất vưởng những giấc mơ … Này ma áo trắng gặp mà chi Chiêm bao thức dậy sẽ chia ly. Có đến được đâu sân trường cũ! Có nối…