“Jungle Fever”

“Jungle Fever” Cong T. Do Hồi đó, qua Mỹ chừng hơn 5 năm thì chúng tôi làm business. Cái tiệm cho thuê phim ở khu dân Da Đen, South Los Angeles là nơi nổi tiếng của giới anh chị. Trời ạ, chúng tôi nào có biết mình đang làm ăn trong chốn giang hồ, đúng…

Ba cây cà rem chảy

BA CÂY CÀ REM CHẢY Thai NC Hè đã qua, nhưng cái nóng vẫn còn đây, và nhất là vẫn còn những xe kem thấp thoáng ở đầu đường, văng vẳng tiếng leng keng !…Lúc tôi còn nhỏ, trong xóm có thằng Tùng bán cà-rem cây hết sức độc đáo: nó cho mua chịu. Việc…