Phim Finding the Virgo

  Ngày 28 tháng 4 năm 2018 Lúc 5 chiều tại Chinese Historical Society of America trên đường Clay Street thuộc thành phố San Francisco tại số 965, một buổi chiếu sơ khởi bộ phim tài liệu mang tên Finding the Virgo, một bộ phim có nhiều tình tiết rất cảm động, nói lên lòng…