Chuyện mùa đông – Nhã Ca

Nhã Ca Chuyện mùa đông Thôi nhắc làm chi những chuyện sầu Khi lòng chua xót trắng thương đau Bao nhiêu miền cũ vời xa ấy Buồn lắm tôi nào quên nổi đâu Lối ngõ người đi đã cỏ mòn Câu nguyền thu đã hẹp không gian Hồn nghe vừa dậy mùa vui cũ Định…