Lê Ba Chủi: CON CHIÊN KHỜ DẠI

  CON CHIÊN KHỜ DẠI     Cứ theo ”thói đời” thì rõ ràng hắn không phải là loại con chiên “ghẻ” ,nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. “ Tin vào Chúa, kính với cha; Chúa Nhật nào cũng nhà thờ; Thánh lễ nào cũng rước Chúa” ,nói theo “âm hưởng  khúc dạo đầu của chương trình phát…

Trần Gia Phụng : LỜI THỀ ĐỘC LẬP

LỜI THỀ ĐỘC LẬP Trần Gia Phụng   Trên trang báo điện tử của Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long từ thành phố Hà Nội, bài “Thăng Long – Hà Nội, ngàn năm văn hiến”, mở đầu bằng câu “…vang mãi lời thề độc lập…”. (http://www.thanglonghanoi.gov.vn//).  Lời thề độc lập…