Phạm trần Anh : Kết quả mới nhất thuyết phục nhất về cội nguồn phát tích của việt tộc

Kết quả mới nhất thuyết phục nhất về cội nguồn phát tích của việt tộc          Phạm trần Anh   ĐẠI CHỦNG HOABINHIAN PROTOVIETS 2. Tổ tiên của các nhóm dân Đông Á ngày nay có nguồn gốc từ Đông Nam Á và NgườiTrung Quốc ở phía Bắc TQ có cấu trúc di truyền khác với người…

DalatNguyen : ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC

ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC     DalatNguyen            Cuốn phim ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC đã ra mắt lần đầu tiên tại Úc châu:                    1. Tại Sydney, tiểu bang New South Wales ngày 14-11-2010,                    2. Tại Melbourne, tiểu bang Victoria, ngày 21-11-2010.                    3. Sau đó tiếp tục lần lượt ra mắt tại Canada, các tiểu bang…

Phim Tai Lieu vach tran su da man tan ac cua che do Cong san :

Phim Tai Lieu vach tran su da man tan ac cua che do Cong san : " Toi ac Cong san " va " Soviet Story ".                         TỘI ÁC CỘNG SẢN                                                       The Soviet Union helped Nazi instigated Holocaust.           The Soviet Story” is a story of an Allied power , which helped…

Phiếm Đàm : Người Việt Giúp Hải Quân Mỹ Diệt Hoả Tiễn Đối Hạm

Very, very educational…… Naval Aviation – Great Video This  is a must watch.   It’s what carrier aviation is all about.    This  video is from USS Stennis and extremely well done.   Turn up your sound and Enjoy !! Aircraft Carrier  USS John C Stennis launching aircraft | Tailspin    phiemdam.com LANL scientists are instrumental in making breakthrough…