Nguyễn Vũ : Cái Nhìn Về Hà Nội

Hà-Nội hủy 29 điểm bắn pháo hoa ???  Người dân hà nội luôn hoang mang khi có những tuyên bố trơ trẽn như Hà-nội hủy 29 điểm băn pháo hoa, Thật sự thì pháo hoa đã bị cháy nổ không đủ cho kế hoạch.  Nếu có thương khúc ruột miền Trung xin Ha-Nôi đừng bắn pháo…