Mưa Tình Còn Chút Nắng Pha

Tiểu sử thi sĩ  Song Linh :   Tên thật : Vũ đình LongSinh năm Kỷ Mão Bắc ninh Việt Nam. Bút hiệu : Song Linh, Hoài Nhân.Bắt đầu sang tác 1959.   Trước năm 1975 Sĩ Quan QLVNCH.Đã từng cộng tác với các bào Văn Nghệ Tiền Phong, Chính Luận, Hành Động, Báo Sông…Chiến Sĩ…

Dòng Thơ Thi sĩ Vương Tân : GIANG HỒ CA5

                                                                                         Hồ Nam. Nhà văn, nhà thơ, nhà báo Hồ Nam sinh năm 1930 tại Sơn Tây, có bút hiệu khác Vương Tân.Khởi sự viết từ năm 1950. 1952-1954 Chủ bút Tuần Báo Quê Hương. 1955 Biên tập viên Tuần Báo Đời Mới 1956 Thư Ký tòa soạn Tuần Báo Việt Chính và chủ trương…