Quốc Nam : Ba thế hệ cầm bút hội tụ trong Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam toàn cầu.

Kính gởi Quý Đồng Nghiệp Quý Văn Nghệ Sĩ thân kính, Chúng tôi vừa cùng một vài nữ văn nghệ sĩ thực hiện thành công tốt đẹp Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Toàn Cầu kỳ 2, tại vùng Thủ Đô Mỹ Quốc.Xin được gởi đến Quý Anh/Chị Bản tin và vài hình…

Details

DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM và PHÁT HUY TINH THẦN CHIẾN SĨ HOÀNG SA CỦA QLVNCH

 DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM và PHÁT HUY TINH THẦN CHIẾN SĨ HOÀNG SA CỦA QLVNCHThưa quý Thân Hào, Nhân Sĩ, quý Tổ Chức, Hội Đoàn và Đồng Hương VN tỵ nạn Cộng sản; Thưa quý Niên trưởng, quý Chiến Hữu Cựu Quân Nhân VNCH, quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí cùng quý Bạn Thanh Niên, Sinh…

Details

Nguyễn đức Quang :Tình Ca Người Hát Rong

                                       " Tình Ca Người Hát Rong "   Nguyễn đức Quang và  Phong Trào Du Ca Việt Nam Sau bao năm tháng cùng chiếc đàn trên vai , người nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã rong ca khắp cùng các nẻo miền Châu Á, Châu Mỹ, rồi đến Úc châu, nay đến lượt Âu Châu.Hôm…

Details