Luật gia Lê Hiếu Đằng : Bỏ đảng Cộng sản để trở thành công dân tự do đấu tranh

Tâm Thư Từ Bỏ Đảng CSVN Của Nhà Báo Phạm Chí Dũng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 12 năm 2013 Tôi là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, đảng viên từ năm 1993, viết tâm thư này nhằm khẳng định một quyết định khó khăn trong đời mình: Tôi chính thức…

Details