Tương lai nào cho công an và quân đội thời hậu-cộng-sản?

Tương lai nào cho công an và quân đội thời hậu-cộng-sản?Cũng như những triều đại khác lúc cuối đời, dù đảng cộng sản Việt Nam có quyết định và hành động gì nữa thì cũng sẽ đi vào chổ chết. Có nhường nhịn thì vẫn bị tiếp tục lấn chiếm đất đai và biển đảo.Giờ…

Details