Nữ Vương Công Lý : Giáo hội Công giáo Việt Nam: Những kiểu “bịt miệng” và sự thật “thực”

Giáo hội Công giáo Việt Nam: Những kiểu “bịt miệng” và sự thật “thực” 7/09/10 11:50 AM Từ nhiều năm nay, trong HĐGMVN, nhiều vị Giám mục vì lý do này nọ, đã liên kết cổ võ cho lập trường thỏa hiệp, với những mục tiêu cụ thể. Mục tiêu đó là, đến năm 2015,…

Details

Phạm Trần Anh : BA MƯƠI SÁU NĂM NGÀY QUỐC HẬN NHÌN LẠI CUỘC CHIẾN VIỆT NAM AI THẮNG AI?

BA MƯƠI SÁU NĂM NGÀY QUỐC HẬN NHÌN LẠI CUỘC CHIẾN VIỆT NAM AI THẮNG AI?   Phạm Trần Anh Ba mươi sáu năm đã trôi qua nhưng chúng ta vẫn canh cánh bên lòng nỗi buồn “Mất nước khiến toàn dân Việt sống trong lầm than thống khổ, hơn 87 triệu đồng bào trong…

Details