QỦY ĐỎ VÀ XÃ HỘI ĐEN SÁT NHẬP TẤN CÔNG NGƯỜI CÔNG GIÁO

MỘT KHI QỦY ĐỎ VÀ XÃ HỘI ĐEN SÁT NHẬP TẤN CÔNG NGƯỜI CÔNG GIÁO: TỪ THÁI HÀ ĐẾN TAM TÒA Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh ________________________________________________________________________________ Biến cố đang xẩy ra tại TAM TÒA làm cho tất cả chúng ta, ai có lòng trăn trở với quê hương đất nước, đều rất đỗi…

Details

Tôn Thất Thiện : Cộng Sản Nghĩ Sao Về Tổng Thống Ngô Đình Diệm?

Cộng Sản Nghĩ Sao Về Tổng Thống Ngô Đình Diệm?         Tác Giả : Tôn Thất Thiện     Thứ Năm, 29 Tháng 4 Năm 2010 Trong những năm qua, tôi đã có nói cho anh em biết một số  nhận định của các lãnh tụ cộng sản khi được tin về vụ Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị…

Details