Nguyễn Tài Ngọc : Xem Paris By Night 99: Tôi Là Người Việt Nam

Hi Friend, Now you have an open mind after reading Topic 1 last week.  Please continue a good trend by reading a new "fresh" viewpoint on this Topic 2. May be you would not agree with the author on some aspects.  But I still hope that you have an enjoyable reading tonite.   Regards, Albert Dong =======================================          …

Details

Hạnh Dương :TIÊN ĐOÁN CỦA TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN NHÂN NĂM RỒNG 2012 ???

8 ĐIỀU TIÊN ĐOÁN CỦA TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN NHÂN NĂM RỒNG 2012: SẼ CÓ CHIẾN TRANH IRAN VÀ CHIẾN TRANH BIỂN ĐÔNG TRƯỚC THÁNG 10/2012http://www.vietpressusa.com/2012/01/8-ieu-tien-oan-cua-tien-tri-vu-tru-tran.html   1-        TT Barack Obama sẽ tái đắc cử 100% vào tháng 11-2012.2-        Do Thái và Đồng Minh sẽ đánh IRAN trước tháng 10-2012 và IRAN đầu…

Details