Trang Hiền Võ : Hãy quên quá khứ… Hãy xoá bỏ hận thù… Hướng về tương lai…

Hãy quên quá khứ… Hãy xoá bỏ hận thù… Hướng về tương lai… Trang Hien Vo Tôi đã đọc câu này ra rất nhiều lần – cả trăm lần – để chắc mình không hiểu lầm! Hãy quên quá khứ…   Tại hải ngoại, CSVN không ngừng kêu gọi người Việt hãy quên quá khứ…

Details