Nam Giao Lê Thiện Bình: LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC HƯNG NƯỚC VIỆT NAM ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC HƯNG NƯỚC VIỆT NAM ?   I.             Dẫn Nhập     Qúy vị biết rằng cha ông ta đã khôn ngoan dạy lại cái bí thuật thành công cho con cháu : « một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao, hợp quần gây sức mạnh ». Lời nói của…

Details

Chinh Nguyên : Một khám phá mới = Một Kelly Nguyễn rất trẻ viết tạp ghi.

Xin chào quí vị, Tôi vô tình đưọc Cẩm Vân, mẹ của Kelly Nguyễn  cho đọc blog của Kelly Nguyễn, cô bé mới hơn 10 tuổi. Mới đầu tôi chỉ nghĩ rằng đây là một blog của tuổi ấu thơ viết cho vui, nhưng sau khi đọc tạp ghi Kelly viết về mẹ với tựa Mother’s Day, và tiếp theo những…

Details

Chinh Nguyên : Những lời chia tay đặc biệt với thi sĩ chưởng môn Hà Thượng Nhân

Khóc thương Thi Sĩ Hà Thượng Nhân Ngang Cung thuở  ấy cây đàn Chiều nay im tiếng bang hoàng đứt dây Xôn xao bốn biển trời mây Bao thi nhân khóc thương dây lìa đàn Đại Lãn    Đồng Thành Kính Phân Ưu Tin Buồn! Thi Sĩ Hà Thượng Nhân Vừa Qua Đời! (Tổng Hợp)) …

Details