Nam Giao Lê Thiện Bình: LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC HƯNG NƯỚC VIỆT NAM ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHỤC HƯNG NƯỚC VIỆT NAM ?   I.             Dẫn Nhập     Qúy vị biết rằng cha ông ta đã khôn ngoan dạy lại cái bí thuật thành công cho con cháu : « một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao, hợp quần gây sức mạnh ». Lời nói của…

Details

Chinh Nguyên : Một khám phá mới = Một Kelly Nguyễn rất trẻ viết tạp ghi.

Xin chào quí vị, Tôi vô tình đưọc Cẩm Vân, mẹ của Kelly Nguyễn  cho đọc blog của Kelly Nguyễn, cô bé mới hơn 10 tuổi. Mới đầu tôi chỉ nghĩ rằng đây là một blog của tuổi ấu thơ viết cho vui, nhưng sau khi đọc tạp ghi Kelly viết về mẹ với tựa Mother’s Day, và tiếp theo những…

Details