Võ Thị Tuyết : Hai màu phượng nhớ

Hai màu phượng nhớ   Phượng đỏ bên kia đã nở chưa?Màu của hè sang thuở xa xưa Bên nầy phượng tím hoa đầy lối Hạ buồn bên ấy gió buồn đưa…   Hai màu tím – đỏ của hè sang Ngõ vắng đường xưa thấy ngỡ ngàng Trùng dương cách trở bao năm tháng  Trường cũ người xưa lối phượng hồng …

Details