Chinh Nguyên : Ý nghĩ thô thiển

Ý NGHĨ THÔ THIỂN   Quyết định về Việt Nam và đi đường bộ vào những nơi thường sẩy ra biều tình chống chế độ bất nhân, trực tiếp được gặp, thăm vài vị lãnh đạo chống đối chế độ độc tài Cộng Sản có tiếng tăm tại Việt Nam. Tôi đã bị theo dõi…

Trần Văn Giảng : Tội ác và Xã hội Chủ nghĩa

Tội ác và Xã hội Chủ nghĩa       Vào cuối thế kỷ 19, Karl Marx (và cả Federick Engels) đổ tất cả các vấn đề tồi tệ của xã hội, nhất là tội ác (crime) lên đầu tư bản (theo “Theory of Alienation” và “Theory of Conflict” của Karl Marx)   Marx viết:…

Thành lập chính phủ Phật Giáo để giao cho VC

Thành lập "chính phủ Phật Giáo" để giao cho VC -TT Phạm văn Đồng:- Thich Đôn Hậu 1976 LTS.- Để cho mọi việc trắng đen rõ ràng, chúng tôi xin đưa tài liệu này từ Diễn Đàn Thảo Luận 9 để quý bạn đọc tham khảo, qua đó có thể hiểu được chỗ đứng của…

Tống Phước Hiến : Bùi Tín, kẻ đánh tráo lịch sử

Bùi Tín: kẻ đánh tráo lịch sử             Kính thưa quý vị trên diễn đàn,           Tôi viết bài thơ “TÔI MUỐN NÓI” cũng khá lâu, từ khi Bùi Tín từ Pháp qua Nam california và Bùi Tín được nói chuyện với đồng bào tỵ nạn cộng sản qua làn sóng của  đài phát…

ĐẶNG XUÂN KHÁNH : ĐÂU LÀ SỰ THẬT?

Một Kho Tàng Hình Ảnh về Chính Quyền CSVN !!       http://video.search.yahoo.com/search/video?p=cong+an+danh+dan Cùng qúy vị, Đảng cộng sản Việt Nam hiện đang cai trị đất Việt.  Đó là một sự thật, một sự thật tàn hại sẽ chóng được thay đổi. Nhưng hầu hết người Việt sống dưới chế độ cộng sản không phải là…

Lữ Giang : Chỉ Là Những Con Bài Thí

Người Mỹ xữ dụng các “French trained sergeants in Generals’ uniforms” vì họ cần có người thi hành chính sách mà không cần người có đầu óc riêng. Chữ “seageant” nghĩa là “servant” trong Middle English.    Có vài sự kiện lịch sử còn chưa sáng tỏ: Vai trò của Tướng Nguyễn Văn Thiệu trong…

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất : Từ Mặt Trận đến Việt Tân

V.A., một bạn trẻ ở Việt Nam viết cho chúng tôi hỏi về Việt Tân. Thư có đoạn viết: "Con đang sống ở Việt Nam, ngay tại Sài Gòn  ………. con đã vô tình đọc được một bài viết của bác cảnh báo việc phong trào biểu tình đang bị lợi dụng và "dàn dựng",…

Đ.K.P. : Bức công hàm của TT Phạm Văn Đồng

Bức công hàm của TT Phạm Văn Đồng là lá bài tẩy trong tình hữu nghị Việt-Trung? Theo tờ Xinhua ngày 14-6-2011, dẫn theo tờ Quân Giải phóng hàng ngày, chính phủ Trung Quốc phản đối nỗ lực để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, mà cho rằng chỉ nên giải quyết song phương…

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất : MỘT BỊP! MỘT BỊP! LẠI MỘT BỊP!

MỘT BỊP!  MỘT BỊP!  LẠI MỘT BỊP!                                                                               Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất        Nếu bây gìờ còn có ai nói về sự thể gọi là “nguy cơ mất nước” thì nhất đinh là sai. Tình trạng gọi là nguy cơ đã biến thành hiện thực có chứng minh rồi. Đất nước ta…