Lê Văn Hải : Ký tên Kháng Thư Phản Đối Đài BBC

      Xin quí vị đọc tin trong phần trích dẫn dưới đây, sau đó xin quí vị copy kháng thư phía dưới, ký tên và địa chỉ.       Sau đó xin quí vị gởi cho Tòa Sọan BáoThằng Mõ, số : 918 South First St. San Jose, CA. 95112.  Tele : (408) 297-0545, hoặc      Văn Phòng Quỹ…