Ngư dân Việt Nam tránh bão bị phía Trung Quốc đánh đập, cướp bóc

You are here: