Song Chi : DÂN HÀ NỘI GHÉT

Công tác phá hoại cộng đồng VN hải ngoại của VC – Nhóm Giao Điểm và đội lốt nhà sư:   http://baovechanhphap.110mb.com/dactinhvc.htm   ———————————————————— DÂN HÀ NỘI GHÉT "BÁC HỒ"Một người bạn của tôi ở Pháp vừa đi Việt-Nam về. Anh kể tôi nghe câu chuyện khôi hài… đen trong xã hội… đỏ, nghe buồn cười như chuyện… tếu…

Nguyễn Vũ : Cái Nhìn Về Hà Nội

Hà-Nội hủy 29 điểm bắn pháo hoa ???  Người dân hà nội luôn hoang mang khi có những tuyên bố trơ trẽn như Hà-nội hủy 29 điểm băn pháo hoa, Thật sự thì pháo hoa đã bị cháy nổ không đủ cho kế hoạch.  Nếu có thương khúc ruột miền Trung xin Ha-Nôi đừng bắn pháo…