Tiếng hát Ái Lan và những tình khúc

      Ái Lan và những tình khúc thời danh :               Ái Lan CD 1                                             1/  Mưa Hồng.  2/  Mơ Hoa. 3/ Mùa Thu Lá Bay 4/ Chờ Người. 5/ Thu Vàng.  6/ Lệ Đá.   7/ Lạnh Lùng. 8/ Nửa Hồn Thương Đau. 9/ Hai Vì Sao Lạc.10/ Giọt Lệ Cho Ngàn Sau.11/ Dư Âm                                      Ái Lan CD 2 1/  Thương Đời…

Bủi Bảo Sơn : Dòng Nhạc Gợi Nhớ và phim bộ.

                   
Gởi Quý vị một web của Tabert75.
Trang nhạc Quý vị sẽ thích, âm thanh hay.


music%202.gif

Bùi Bảo Sơn CVA65
www.cva646566. com
http://groups. yahoo.com/ group/cva646566/
"When you cannot defend freedom through peaceful means, you have to use arms to fight…" Marek Edelman 

             Nếu quí vị thích coi phim. Xem mệt nghỉ sau khi click vào link dưới: