Võ Nguyên Giáp là một thiên tài khốn nạn của quê hương.

 link Việt cộng sửa soạn bàn giao Viêt Nam cho Trung Cộng : Tháng 8 năm 1945, Giáp được bầu vào Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương. Trên :Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Quang Thuận, Hoàng Đăng Minh, Nhận, Bạch Ngọc Giáp, Sáng —Dưới: Lê Liêm, Giáp, Hồ, Trường…

Details

Thế Phong : MỘT BÀI THƠ MỚI NHẤT VIẾT CHO PHẠM CÔNG THIỆN .

MỘT BÀI THƠ MỚI NHẤT VIẾT CHO PHẠM CÔNG THIỆN . Thế Phong www.hopluu.net, )  (*  – tôi’ để trong ngoặc kép là có ý này. Đời là mênh mông, bể học cũng mênh mông,  không ai có thể tự xưng   là thầy với người khác. Nếu anh sử dụng chữ’ thầy"  cách chung chung-  gián…

Details