Quốc Nam : Bản Tường Trình Năm Rồng của một Lính Alpha Đỏ

Bản Tường Trình Năm Rồng của một Lính Alpha Đỏ * Đối đầu với Đảng CSVN về chiến tranh Quốc-Cộng năm 1972 trên đất nước VN.   khó có Quân Đội nào trên thế giới sánh bằng. Trong khi đó, bộ đội của Đảng CSVN chỉ biết nhắm mắt áp dụng chiến thuật ‘biển người’,…

Nhiều tác gỉa : Những bải thơ, văn, Phân Ưu viết về Giáo Sư, Bình Luận Gia Sơn Điẻn Nguyễn Viết Khánh

  TIỄN SƠN ĐIỀN NGUYỄN VIÊT KHÁNH Thôi thế hôm nay người đã đi thậtChuyến lưu đầy thiên tài đành chấm dứtÁn tử hình người không chết, cười ngấtCuộc trăm năm ôi những trò bi hàiChia tay nhau từ Đề Lao Gia ĐịnhNhớ cái thủa Tùng Khanh báo Thanh NiênBạn ta biệt xứ lên trại…