Tiếng hát Ái Lan và những tình khúc

      Ái Lan và những tình khúc thời danh :               Ái Lan CD 1                                             1/  Mưa Hồng.  2/  Mơ Hoa. 3/ Mùa Thu Lá Bay 4/ Chờ Người. 5/ Thu Vàng.  6/ Lệ Đá.   7/ Lạnh Lùng. 8/ Nửa Hồn Thương Đau. 9/ Hai Vì Sao Lạc.10/ Giọt Lệ Cho Ngàn Sau.11/ Dư Âm                                      Ái Lan CD 2 1/  Thương Đời…

Ca trù Ả Đào

     CA TRÙ Ả ĐÀO    NSND Quách Thị Hồ: Giọng hát ca trù đẹp nhất trời Nam 06/07/2008 09:27 Một người mê ca trù từng nói: “Giọng Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ, trời cho đã đành, nhưng còn nhờ thâm niên và khổ luyện. Đó là giọng hát đẹp, quý hiếm, “bắt tròn, bắt…